Tarih Bilimi Nedir 12

Gün, geçmiş dönemin incelenmesi bilimidir.[2] “Gün”, geçmiş zamanda olan vakaların incelenmesinin tarafı teselsül, bu olaylarla ilişkin bilgilerin aptalfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile de ilgilenen bir şemsiye terimdir.[3]

İnsan yahut ölümlü-dışı başkalıkı gözetmeksizin, mahal ve zaman aralığının kestirildiği bir geçmiş zaman dilimde, saika-sonuç ilişkisi kurup, doküman ve bulgular eşliğinde bilgiler toplayan bir akademik disiplin olan tarih, rastgele bir fen kümesine dahil edilmez; çünkü tarih, her düzlükın evvelini inceleyebilecek derece geniş bir disiplindir. İnsanlık evveli hanek konusu olduğunda, edebiyatın icadından önceki zamanlara “tarih öncesi” denir.

Günî tetkik, geçmiş zamandaki vakalara üstüne bütün bilgilerin, vakaların vuku bulduğu dönemin şartları delik önüne hileınarak, olası olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur. Gün, yaşanan vakaların bir elan yaşanabilmesi kabilinden bir mümkünlık olmadığından huy bilimlerindeki kabilinden deney ve gözleme dayanamaz.

Gün sözcüğünün Batı dillerindeki şerik hakkındalığı, Grekçe: ἱστορία, historiá (fehvaı “tahkikat”) teriminden türemiştir.[4] İyonya lehçesinde bildirme, sav iktibas vasıtasıyla selen edinme anlamlarında kullanılan söz, Attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının tarafı teselsül çok elan geniş bir fehva içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve hatta derece derece huy bilgisini kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Edward Carr’ın teşhismıyla tarih, “doğrulanmış olgular kümesi”nden farklı bir şey değildir.[5]